För aldrig kan jag och aldrig ska jag träda in i ditt skinn.

Så nära får ingen gå...
0 kommentarer